آموزشگاه موسیقی دل آوا دوره های آموزشی

لیست دوره ها

ثبت نام در دوره : آهنگسازی

روز های تشکیل : 
پنج شنبه  
   
آهنگسازی

آهنگسازی


نام استاد : مهدی ساعدی
گروه : موسیقیثبت نام

ثبت نام در دوره : آهنگسازی/سلفژ

روز های تشکیل : 
پنج شنبه  
   
آهنگسازی/سلفژ

آهنگسازی/سلفژ


نام استاد : مهدی ساعدی
گروه : موسیقیثبت نام

ثبت نام در دوره : آواز

روز های تشکیل : 
پنج شنبه  
شنبه  
یک شنبه  
   
آواز

آواز


نام استاد : فیروزه واحدی فر
گروه : موسیقیثبت نام

ثبت نام در دوره : آواز سنتی

روز های تشکیل : 
پنج شنبه  
سه شنبه  
شنبه  
   
آواز سنتی

آواز سنتی


نام استاد : فاطمه ساغری
گروه : موسیقیثبت نام

ثبت نام در دوره : ارف

روز های تشکیل : 
یک شنبه  
   
ارف

ارف


نام استاد : آزاده تیرانداز
گروه : موسیقی


تاریخ پایان دوره : 1397/03/30
ثبت نام

ثبت نام در دوره : ارف

روز های تشکیل : 
پنج شنبه  
دوشنبه  
سه شنبه  
   
ارف

ارف


نام استاد : فرزان فرنیا
گروه : موسیقی


تاریخ پایان دوره : 1396/12/02
ثبت نام

ثبت نام در دوره : ارف

روز های تشکیل : 
پنج شنبه  
   
ارف

ارف


نام استاد : غزاله میرزازاده
گروه : موسیقیثبت نام

ثبت نام در دوره : باغلاما (دیوان) قوپوز- تارآذری

روز های تشکیل : 
شنبه  
یک شنبه  
   
باغلاما (دیوان) قوپوز- تارآذری

باغلاما (دیوان) قوپوز- تارآذری


نام استاد : محمد عطاپور
گروه : موسیقیثبت نام

ثبت نام در دوره : پیانو

روز های تشکیل : 
چهارشنبه  
دوشنبه  
سه شنبه  
شنبه  
یک شنبه  
   
پیانو

پیانو


نام استاد : سینا کرمانی
گروه : موسیقیثبت نام

ثبت نام در دوره : پیانو

روز های تشکیل : 
پنج شنبه  
چهارشنبه  
دوشنبه  
سه شنبه  
شنبه  
   
پیانو

پیانو


نام استاد : زهرا بابا
گروه : موسیقیثبت نام

ثبت نام در دوره : پیانو

روز های تشکیل : 
چهارشنبه  
یک شنبه  
   
پیانو

پیانو


نام استاد : فرید شمس
گروه : موسیقیثبت نام

ثبت نام در دوره : پیانو ، آواز

روز های تشکیل : 
پنج شنبه  
شنبه  
یک شنبه  
   
پیانو ، آواز

پیانو ، آواز


نام استاد : فیروزه واحدی فر
گروه : موسیقیثبت نام

قبلی 1 2 3 4 5  ... بعدی